PRESS & MEDIA

 

SVENSKA WEBBTIDNINGAR

Här hittar du länkar till dagstidningar med svensk anknytning, samt ett par andra webbsidor med nyhetsinnehåll.

Vi länkar till regionala och lokala nyhetstidningar på webben. Alla har någon sorts anknytning till Sverige, antingen genom språk eller innehåll. KB gör ett urval om vilka titlar som ska vara med utifrån särskilda kriterier. Det innebär till exempel att vi inte lägger upp länkar till tidningar som huvudsakligen innehåller opinionsbildning, propaganda, debatt eller reklam.

ALFABETISK FÖRTECKNING

GEOGRAFISK FÖRTECKNING

FINLANDSSVENSKA / SVERIGEFINSKA DAGSTIDNINGAR

SVENSK – AMERIKANSKA TIDNINGAR

ÖVRIGA TIDNINGAR

NYHETSBYRÅER

RADIO- OCH TV-NYHETER

DAGSTIDNINGAR

Vad hände i Vansbro september 1974 och vad skrev Sydsvenskan om din mormors mor? På KB finns nästan alla svenska dagstidningar som getts ut från 1645 fram till idag.

NYTT ELLER NERLAGT

På KB finns cirka 130 miljoner tidningssidor från ungefär 2600 titlar. Vi har stora tidningar som Dagens nyheter, Sydsvenskan och Göteborgsposten, men även sedan länge nedlagda tidningar som Cimbrishamnsbladet och Åmåls weckoblad

LÄS PÅ PLATS I BIBLIOTEKET

De flesta av tidningarna måste du läsa på plats på KB i Stockholm. Här finns tidningar både på mikrofilm och i digital form. Du kan skriva ut sidor på plats, eller spara dem på USB. Du kan också ta del av de digitaliserade tidningarna på flera universitets- och högskolebibliotek i landet.

Tidningar som är äldre än 115 år kan du ladda ner och läsa hemifrån. Det beror på att de inte längre är skyddade av upphovsrätt.

GAMLA TIDNINGAR PÅ PAPPER

De dagstidningar som ännu inte finns digitalt eller på mikrofilm kan du läsa i sin ursprungliga form på papper. Tidningar tryckta fram till 1850 finns på KB i Humlegården. De som trycktes mellan 1851 och 1978 hittar du i Statens biblioteksdepå utanför Bålsta.

Länkar till de flesta av Sveriges dagstidningar på nätet – klicka här för hela listan